fbpx

SIBO pustetest

Overvekst av bakterier i tynntarmen

Om du har IBS er det stor sjanse for at du også har SIBO.

Overvekst av bakterier i tynntarmen kan avdekkes ved en SIBO pustetest.

Pustetesten vil ikke bare bekrefte eller avkrefte om det er SIBO som er årsaken til mageplagene.
Dersom du har positiv test, vil den vil også fortelle deg hvilken gass du har for mye av. Testen som er tilgjengelig i Norge, kan kun måle hydrogen og metan.
For noen er det en tredje gass som er problemet - hydrogensulfid. Denne kan ikke måles direkte.
Få derfor hjelp til tolkning av testen, slik at du får rett behandling.

SIBO testen kan bestilles hos lab1.

Mer informasjon om SIBO finner du her og her


© 2024, Margrethe Skår - Helseveileder

>