Matintoleransetest

MATINTOLERANSETEST
Danner immunforsvaret ditt ANTISTOFFER MOT EN ELLER FLERE MATVARER?

En standard matintoleransetest måler IgA og IgG reaksjoner på 96 forskjellige matvarer.

IgA – slimhinne reaksjon.

Symptomer som kan være koblet til  IgA reaksjon:

Løs avføring/ diaré, kremting, rennende nese eller øyne etc. IgA reaksjoner kan gå tilbake ganske raskt (2-3 måneder) dersom man er konsekvent med eliminering av de reaktive matvarer.
 

IgG – forsinket reaksjon.
Ved IgG reaksjon vil det kunne gå opp til 3 dager før du får symptomer.  
Symptomer  som kan komme av IgG reaksjoner:
Hodepine, muskel/ledd smerter, forstoppelse/diaré, uren hud etc.
IgG reaksjoner virker mer langsomt, og bruker derfor lengre tid på å ”trekke seg tilbake”. Man må derfor holde seg borte fra de reaktive matvarer i minimum 3 til 18 måneder avhengig av hvor kraftig reaksjonen/utslaget er.


Hvordan utføres testen?Hva bør du tenke på i forkant av test?

Testen bør ikke tas om du går fast på allergimedisin eller kortisonpreparater. Disse medisinene kan dempe immunreaksjonene som måles på testen.
Anbefaler at du spiser den maten som er vanlig for deg å spise i forkant av test. Dersom du kutter ut flere matvarer i månedene før test, vil vi ikke kunne si noe sikkert angående testresultatet på de aktuelle matvarene som du ikke har inntatt. (Du vil likevel kunne oppleve at du slår ut på matvarer som du aldri har spist. Når dette skjer så er det som regel pga. kryssreaksjoner).

Mer informasjon om matintoleranse finner du her


Test eksempel


© 2023, Margrethe Skår - Helseveileder

>