fbpx

Resonans homøopati

Prinsippet for resonans homøopati er å finne det mest belastede organet, og behandle det. Resonans homøopati ble oppfunnet av Dr. H.W. Schimmel i 1992.

Resonansen gjør til at fotonene (de energirike områdene) frigjøres fra det ”friske vevet” og over til det ”syke vevet”. Dermed så gir det en utjevning i både det ytre og det indre meridiansystemet.


Grunnen til at dette kan skje, er at kombinasjonene i resonansmidlene har en nær relasjon til DNA. Resonansmidlene får DNA til å vibrere, og da frigjøres fotonene. Den eliminerer patologisk virus, virod, sopp, bakterier, protozoer, prioner, parasitter og sporer.

Resonans homøopati er 5 ganger sterkere enn vanlig homøopati. Det virker på selve kjernen, derfor trengs det mindre doser, og behandlingstiden for kroniske forhold reduseres markant.


Homotoksikologi

Homotoksikologi er læren om menneskegiftene. Kroppen kan utsettes for gift utenfra (eksogene toksiner),

eller produsere egne giftige stoffskifte produkter (endogene toksiner).Teorien som ligger bak homotoksikologi er en avlegger av den homøopatiske teorien om sykdomsutvikling.

I homotoksikologien brukes homøopatiske midler sammensatt med flere potenser som kalles en akkord.Pasientens psykiske og fysiske opplevelse vektlegges på en annen måte enn i homøopatien.

© 2024, Margrethe Skår - Helseveileder

>