fbpx
hrv og mrt
hrv og mrt

MRT, (Meridian Resonans Test) og HRV analyse – (Hjerte rytme variasjoner)


Disse testene blir alltid tatt på førstegangskonsultasjon. HRV testen taes også ved din neste behandling, slik at vi kan følge med progresjonen i ditt behandlingsforløp.

MRT, Meridian Resonans Test.
Dette er en objektiv måling av akupunkturpunkter på hender og føtter. Målingen foretas i NA nanoampere, uten tilførsel av strøm.
Verdiene i punktene kan reproduseres. Testen er objektiv og uten mental innflytelse. 

HRV analyse – Hjerte rytme variasjoner.
Ved en HRV test så foretas det en matematisk analyse av hele det vegetative nervesystemet.
Nervesystemet griper inn i alle kroppslige funksjoner, både fysiske og psykiske. En slik analyse gir oss nyttig informasjon om kroppens tilstand.
Den gir ingen direkte diagnose, men viser ditt stress psykisk og fysisk, som kan gi oss en indikasjon på om det foreligger noe ubalanse i kroppen. 
Testen utføres liggende, og den tar ca 4 minutter.

Funksjonsanalyse – en alternativ medisinsk test.
Denne testen er svært følsom, og fanger opp de fleste variasjonene som er målbare i kroppen. Testen taes blant annet for å finne ut hvordan kroppen din reagerer fra hvile til belastning. Den utføres i 5 perioder - 30 sekunder stående og 30 sekunder sittende.

© 2024, Margrethe Skår - Helseveileder

>